Vi är en ideell förening med ett stort samhällsengagemang, och vi behöver fler för att göra mer.

Vi söker initiativtagare och funktionärer

Det finns alltid rum för fler som kan hjälpa till vid våra aktiviteter. Det är inte svårt och heller inte betungande. Det kräver ingen förkunskap och ingen förväntar sig att någon ska göra mer än den själv anmäler sig till.

Med fler ute i våra kommuner som kommer på saker vi kan göra, som kan hjälpa till med att bestämma datum och boka golfbanan eller badhuset, och som kanske kan vara med och ta emot besökarna, alltid tillsammans med andra aktiva i föreningen, då ökar vi möjligheterna att erbjuda fler aktiviteter markant.

man standing on doorway
two woman sits on sofa chairs inside house

Vi söker möteshjälpare

Många av oss har barn eller familjemedlemmar med svårigheter i skolan eller på arbetsplatsen. Det innebär möten, och vi vet av erfarenhet att det ger ett stöd att inte vara ensam.

Vi har sett hur ett möte fått en annan dimension och hur samtalet blivit ett annat när en av oss från Attention följt med. Men vi behöver bli många fler för att kunna erbjuda det stödet.

Vi utger oss inte för att vara experter, och vi är inte där för att varken lösa något eller komma med förslag. Bara för att stödja och lyssna.

Är du exempelvis pensionär, kanske tidigare varit lärare, rektor eller psykolog, är du en mormor eller farfar med lite kännedom om NFP så är du välkommen att kontakta oss. Vår målsättning är att ha en pool av flera hjälpare i våra kommuner, för att kunna stödja upp i den kommun man själv inte bor i. Vår målsättning är att ha både män och kvinnor i vår pool.

Arbetet är ideellt, och det handlar om någon eller några gånger per år.

Vi behöver stärka styrelsen

Vårt mål är att ha en styrelse med balans mellan personer med egen diagnos, anhöriga och yrkesverksamma, samt en jämvikt mellan våra fyra kommuner

  • Vi söker fler yrkesverksamma.
  • Vi söker fler i Hällefors och Nora
  • Vi söker valberedning

Vi har 6-7 möten per år, majoriteten är digitalt och vi använder plattformen discord för våra möten.

person sitting in a chair in front of a man