Vi försöker påverka genom att erbjuda föreläsningar och information. Vi försöker samverka med politiker och synas i samhällsdebatten