Vi försöker påverka genom att erbjuda föreläsningar och information. Vi försöker samverka med politiker och synas i samhällsdebatten.

Idag sitter vi med i rådet för pensionärer och funktionsnedsatta i Kopparberg.

Vi saknar en väg in till ett liknande råd i Lindesberg. I Nora och Hällefors söker vi först och främst en representant för att sitta med i liknande råd.

Vi finns med NSPH-nätverket i Örebro län. Även hit söker vi ersättare för att representera oss på möten.

Vi finns med på brukarråd för BUP och HAB i region Örebro där vi möter verksamhetscheferna regelbundet för att gemensamt göra vården bättre

Kontakta oss också om du har ämnen eller händelser du vill ta upp, där du ser att det inte fungerar bra, eller skulle kunna fungera bättre. VI representerar våra medlemmar och vill lyfta våra medlemmars frågor.