Attention är en rikstäckande förening för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Det här innefattar diagnoser som autism, ADHD, Toruettes, Språkstörning och Tvång/OCD.

Målsättningen är att alla ska ha kunskap om de här diagnoserna, och hur ett bemötande kan underlätta i vardagen. Attention kämpar aktivt för ett bättre samhälle för personer med NPF.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Attention Lindesberg med grannkommuner

Attention Lindesberg verkar i Norra Örebro län. Vi strävar efter att ha en geografisk spridning i vår styrelse.

Vi anordnar föreläsningar och medlemsträffar. Vår förening bygger på ideella krafter, vilket innebär att ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi erbjuda.

Föreningens ändamål

  • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer och familjer med NPF.
  • Att sprida kunskap om NPF i samhället, både om svårigheter och utmaningar men också styrkor, förhållningssätt och hjälpmedel.
  • Skapa nätverk och gemenskap för våra medlemmar.