Attention är en rikstäckande förening för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Det här innefattar diagnoser som autism, ADHD, Toruettes syndrom och språkstörning.

Målsättningen är att alla ska ha kunskap om de här diagnoserna, och hur ett bemötande kan underlätta i vardagen. Attention kämpar aktivt för ett bättre samhälle för personer med NPF.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Attention Lindesberg med grannkommuner

Attention Lindesberg verkar i Norra Örebro län. Vi strävar efter att ha en geografisk spridning i vår styrelse.

Vi anordnar föreläsningar och medlemsträffar. Vår förening bygger på ideella krafter, vilket innebär att ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi erbjuda.

Föreningens ändamål

  • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer och familjer med NPF.
  • Att sprida kunskap om NPF i samhället, både om svårigheter och utmaningar men också styrkor, förhållningssätt och hjälpmedel.
  • Skapa nätverk och gemenskap för våra medlemmar.