Varmt välkommen att vara med och utforma en stödgrupp för och av föräldrar med utmanande föräldraskap! Vi har träffats en gång tidigare, och vill gärna ha med fler i vår grupp.

Att vara förälder är världens svåraste och viktigaste jobb. För föräldrar till barn med NPF är det ofta ännu tuffare. Ibland är det svårt när omgivningen inte förstår hur man har det.

Vi tror att om vi delar erfarenheter, känslor och tips om vårt föräldraskap med varandra kan det underlätta familjelivet och bidra till ett bättre mående. 

silhouette of man and woman sitting on ottoman

Därför bjuder vi in till en första träff för att kolla hur många som är intresserade. Under träffen bestämmer vi tillsammans vart vi vill träffas, hur ofta och vad vi vill att träffarna ska fokusera på. Sen skapar vi en eller flera stödgrupper utifrån alla deltagares behov och önskningar.

Vi bjuder på fika!

Nästa träff hittar du i vår kalender

Vi träffas i läsesalen på Nora bibliotek (ligger längst in i biblioteket)

woman in black and white dress sitting on concrete stairs

För alla med utmanande föräldraskap som vill ta stöd från andra i liknande situation. Det finns inga krav på diagnoser eller medlemskap i intresseorganisationer som Autism eller Attention. Om det känns knepigt att gå själv första gången, ta med en vän.

Ett utmanande föräldraskap kan till exempel vara att ha barn som har skolallergi (problematisk skolfrånvaro/hemmakämpare). Funktionsvariationer som ADHD, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Språkstörning, Psykisk ohälsa och mycket mer.

Det behövs ingen anmälan för att komma, men om du anmäler dig kan vi planera hur mycket fika vi köper in. Vi kommer inte spara dina uppgifter eller använda kontaktuppgifter för några utskick.

Din anmälan kan du skicka till info@lindesberg.attention.se