Tillsammans med Ljusnarsbergs kommun ger vi en föreläsning av specialpedagog Liselotte Avenbrand som föreläser om förskola och skola.

Utgångspunkten för föreläsningen är hur vårt bemötande och förhållningssätt kan påverka andra. Jag berör även vikten av att se till varje individs behov, oavsett om personen i fråga har exempelvis en NPF diagnos eller ingen diagnos alls.

Liselotte Avenbrand

Under dagen får personal i skolan och förskolan i Kopparberg lyssna till Liselotte, och på kvällen får vi förmånen att träffa henne och lyssna, kanske samtala och ställa frågor.

Torsdag 11 augusti 18:00

Vi bjuder på fika!