Arkivet för Författare: bohenningsson

10 miljoner extra?

Om vi (föreningar verksamma i Ljusnarsberg) får 10 miljoner extra i bidrag (för att förbättra situationen i Ljusnarsberg kommun) vad ska vi då […]
Läs mer