Tingshuset i Kopparberg. Onsdag 3/5 18.00. Vi bjuder på fika

Den 3/5 får vi besök av Klara Cederqvist. Hon leder projektet Vägen vidare, ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2022–2025. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som varken arbetar eller studerar och har NPF. Målet är att gruppen UVAS med NPF ska göras delaktiga i sin egen utveckling och förändring, för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap man lever i. 

Jag vill så gärna hitta min plats i samhället

röst från projektet